Психологічна служба

Практичний психолог

Соціальний педагог

 

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

НЕМИРіВСЬКОГО НРЦ

Психологічна служба НРЦ працює згідно Положення Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує:

 ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ  – Марущак Олена Петрівна

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ – Куліковська Валерія Михайлівна

Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров*я, соціального захисту, сім*ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.

В роботі психологічна служба НРЦ керується  нормативним актом Етичний Кодекс психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. 

Принципи психологічної служби:

·         Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;

·         Принцип гуманізації навчально-виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;

·         Принцип розвивального характеру діяльності;

·         Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;

·         Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;

·         Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії субєктів педагогічного процесу.

Завдяки роботі психологічної служби НРЦ створено:

·         сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники виховного процесу;

·         створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоровя.

Психологічної служби НРЦ сприяє:

·         свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;

·         успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.

·         захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

·         робота спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.