Структура та органи управління

Структура та органи управління Комунальним закладом "Немирівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради.

Система управління Комунального закладу "Немирівська спеціальна школа"  Вінницької обласної Ради  відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено рішенням  19 сесії  Вінницької обласної Ради від 19.05.2017 № 357).

Управління Комунальним закладом "Немирівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – засновником  Немирівської спеціальної школи є Вінницька обласна Рада, заклад підпорядкований  Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) керівник закладу освіти – директор  Немирівської спеціальної школи  – Сук Наталія Валеріївна (Розпорядження Вінницької обласної Ради від 20.05.2021 № 151). Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада Немирівської спеціальної школи. Вищим органом громадського самоврядування  є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Очолює  Раду голова, який обирається із її складу.

 

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування "Молода Подільська Січ"