Структура та органи управління

Структура та органи управління НРЦ

Система управління Немирівського навчально-реабілітаційного центру  Вінницької обласної Ради  відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено рішенням  19 сесії  Вінницької обласної Ради від 19.05.2017 № 357).

Управління Немирівським навчально-реабілітаційним центром Вінницької обласної Ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – засновником  Немирівського навчально-реабілітаційного центру є Вінницька обласна Рада, заклад підпорядкований  Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування НРЦ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) керівник закладу освіти – директор Немирівського навчально-реабілітаційного центру Вінницької обласної Ради  – Сук Наталія Валеріївна (Розпорядження Вінницької обласної Ради від 20.05.2021 № 151). Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада НРЦ. Вищим органом громадського самоврядування  є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Очолює  Раду голова, який обирається із її складу.

 

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування.