Соціально-психологічна служба

Практичний психолог

Марущак Олена Петрівна

 

Соціальний педагог

Куліковська Валерія Михайлівна

 

Основні напрямки діяльності соціально-психологічної служби школи

§  Робота з учнями – діагностика, соціальні дослідження, консультування, корекційно-розвивальні, просвітницькі заняття, профілактичні та соціально-перетворювальні заходи;

§  Робота з батьками – консультації, просвіта;

§  Взаємодія з адміністрацією – консультування, педради, засідання;

§  Робота з педагогами – консультування, психолого-педагогічні семінари, консиліуми, просвіта;

§  зв’язки з громадськістю- взаємодія з органами  виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, учні-випускники;

§  Організаційно-методична діяльність – самоосвіта, підбір соціально-психологічного інструментарію для роботи, супервізії, оформлення документації.

Основні завдання соціально-психологічної служби  школи

§  Корекційно – розвивальна, просвітницька та профілактична робота з учнями;

§  Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;

§  Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;

§  Створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку;

§  Пропаганда до здорового способу життя;

§  Соціально - психологічний супровід учнів;

§  Розвиток та формування життєвих навичок, підготовка до самостійного життя учнів старших класів;

§  Створення безпечного і здорового освітнього середовища.