Соціальний педагог

Соціальний педагог – Куліковська Валерія Михайлівна

Контактний телефон – (04331) 2-17-70

Про роботу соціального педагога

   Основні завдання соціального педагога:

- створює сприятливі умови у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей кожної дитини;

- забезпечує формування власних цінностей та громадянської позиції у здобувачів освіти;

- попереджує та локалізує негативні впливи соціального середовища на особистість;

- здійснює соціальний патронаж малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей тощо;

проводить інформаційно-просвітницьку роботу зі здобувачами освіти;

 - проводить соціально-профілактичну роботу з дітьми схильними до девіантної поведінки;

 - здійснює посередництво між особистістю і освітнім установою, сім’єю, середовищем, органами влади;

- вивчає психолого-педагогічні особливостей дітей та їх оточення, умов життя; виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми школярів, відхилення у поведінці та надає соціальну допомогу і підтримку учням, які навчаються у НРЦ.

 

     Напрями роботи соціального педагога:

 - діагностичний напрям – вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей;

- прогностичний напрям – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи клас.

- консультативний – надання порад, рекомендацій учням, батькам, учителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога.

- правозахисний – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей);

- профілактичний – переконання учнів у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя;

- соціально-перетворювальний – перетворення негативних соціальних впливів на позитивні за допомогою тренінгових занять, брей-рингів, семінарів, бесід.

- організаційний – ведення документації (журналу щоденного обліку роботи соціального педагога, протоколів звернень учнів, батьків, вчителів тощо), написання планів робіт на рік, на місяць, формування банку даних на дітей соціально-незахищених категорій тощо.