Річний звіт директора

ЗВІТ

в.о. директора Немирівського навчально-реабілітаційного центру  Вінницької  обласної Ради Бакало Світлани Павлівни

 ади   РаРРРррррр       на загальних зборах трудового колективу

за 2019-2020 навчальний рік.

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом НРЦ та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти, я, Бакало Світлана Павлівна, звітую перед трудовим колективом про роботу Немирівського навчально-реабілітаційного центру за період виконання мною обовязків директора.

Упродовж 2019-2020 навчального року освітній процес в Немирівському навчально-реабілітаційному центрі здійснювався відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Концепції Нової української школи та інших документів, чинних в галузі освіти, річного плану роботи НРЦ та згідно з освітніми програми, затвердженими педрадою.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчально-реабілітаційного центру є створення умов для отримання здобувачами освіти якісної базової освіти. У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив розпочав працювати над реалізацією проблеми «Створення умов для саморозвитку особистості вихованців та їх успішного життєвого самовизначення через формування установки на самовдосконалення та розробку життєвої стратегії».

Основні засади організації освітнього процесу та корекційної роботи в навчально-реабілітаційному центрі базуються на:

- врахуванні загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку дітей;

психолого-педагогічному підході до корекційної та індивідуальної роботи з дітьми;

- перерозподілі навчального матеріалу, зміні темпу його вивчення, удосконаленні змісту початкової та базової шкільної освіти, відповідності змісту і методів навчання пізнавальним можливостям дітей;

-  диференційованому та індивідуальному підході до дітей, використанні спеціальних форм і методів роботи з дітьми;

- системі роботи з соціально-побутової адаптації і особистісної самореалізації дітей.

У 2019-2020 році освітній процес здійснювало 43 кваліфікованих педагоги. У закладі навчалось і виховувалось  117 дітей. На педагогічній раді педагогічним колективом прийняте рішення:  10 учнів 9-го класу випустити із навчально-реабілітаційного центру як таких, що успішно закінчили навчальний заклад, троє  з яких планують продовжити навчання в коледжах, шестеро – в професійно-технічних училищах,  один - у загальноосвітній школі.

Одночасно  з освітнім   процесом   проводяться  корекційно-розвиткові   заняття  з корекції  розвитку,  розвитку  мовлення,  заняття з ЛФК,  логоритміки.  Практичний психолог та логопеди проводять групові та індивідуальні заняття.

Упродовж 2019-2020 навчального року в НРЦ адміністрацією закладу вивчався стан викладання предметів «Образотворче мистецтво», «Природознавство», «Англійська мова». Перевірялось ведення ділової документації, а саме класних журналів, поурочних планів, щоденних планів виховної роботи, ведення особових справ, календарні плани педагогів, ведення зошитів учнями.

Домінуючою формою методичної роботи у НРЦ є методичні об'єднання. В навчально-реабілітаційному центрі діяло шість методичних об’єднань: вчителів гуманітарного циклу,  вчителів природничо-математичного циклу,  вчителів початкових класів, вчителів корекційно-розвиткової роботи, класних керівників та вихователів. У діяльності методичних об'єднань практикуються різноманітні види роботи: круглі столи, відвідування і обговорення відкритих уроків,  виховних заходів, самопідготовок, заслуховування  і  обговорення   доповідей. Педагогічний колектив працює над впровадженням та реалізацією новітніх технологій в освітню діяльність та корекційно-розвиткову роботу.

Найбільш актуальні та значущі питання для колективу заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при директорові, методичних оперативках, на засіданнях методичних об’єднань. Були проведені засідання педагогічних рад на теми:

 Серпень 2019 року – Обговорення і затвердження річного плану роботи НРЦ та освітніх програм на 2019 - 2020 навчальний рік.

           Жовтень 2019 року – Етика педагогічних комунікацій.

  Січень 2020 року – Корекційно-розвиткова робота в умовах НРЦ.

  Березень 2020 року – Толерантність як компонент професійної культури педагога. Протидія булінгу.

   Червень 2019 року -

1.      Про   перевід здобувачів освіти у наступні класи.

2.      Про  випуск дітей.

3.      Про підготовку Центру до  нового  навчального року.

Проведено психолого-педагогічні семінари на теми:

1.     «Способи розвязання конфліктних ситуацій» (жовтень 2019 року).

2.     «Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей» (січень 2020 року).

3.     «Профілактика та подолання емоційного вигорання педагогів» (березень 2020 року).

Виховна робота  в  2019/2020  навчальному році здійснювалася відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом МОН України від 31.10.2011,  Закону України від 18.12.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу  (цькуванню)», листа МОН України від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», наказу МОН України від 16 серпня 2019 року «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» та інших нормативно-правових документів. Виховний процес здійснювався через роботу класоводів, класних керівників та вихователів в учнівських колективах, під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського врядування, діяльність гуртків. Упродовж року в НРЦ діяло 5 гуртків (гурток «Дизайну та декору», «Танцювальний», «Майстерня паперових творінь», «Казкотерапія», «Фотогурток»). Пріоритетними напрямками у виховній роботі були національно-патріотичне виховання та розвиток творчих здібностей вихованців. Справжні шедеври створюють своїми руками наші вихованці та педагоги. Загальношкільні заклади проводяться на високому методичному рівні, завжди естетично наповнені. На належному рівні організована робота ДЮО «Молода Подільська Січ», в рамках якого відбулася посвята в козачата та поїздка «Козацькими стежками». Крім того вихованці навчально-реабілітаційного центру являються активними учасниками різних фестивалів та конкурсів. Отримали подяку від Департаменту освіти і науки за активну участь у V обласному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Дивоцвіти Вінницького краю»,  зайняли призові місця у дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми Звитяги» та у Всеукраїнському фестивалі «Арт-бум».

 У навчально-реабілітаційному центрі відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється соціальний захист дітей пільгових категорій. В наявності банк даних дітей у електронному та паперовому варіанті.  Інформація стосовно виконання роботи, ознайомлення з нормативними документами доводиться до педагогічних  працівників  на нарадах, педагогічних  радах,  семінарах. Здійснюється корекційно-розвиткова робота, соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, проводиться превентивна освіта, профілактика девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Оформлені соціально-психологічні  паспорти  класів, НРЦ. Проводяться семінари, конференції для  педагогічних  працівників. Практичний психолог ознайомлює педагогів із результатами проведеної роботи (діагностик, анкетувань). Із здобувачами освіти  здійснюється індивідуальна та групова корекційно-відновлювальна, розвивальна та психопрофілактична робота;  проводяться тренінгові заняття, діагностики, консультації стосовно вибору майбутньої професії, формування навичок здорового способу життя, тощо.

Постійний медичний супровід  забезпечують лікар-педіатр, медична сестра, дієтолог. Усі діти два раза на рік в осінньо-весняний період проходять поглиблений медичний огляд спеціалістів. Дотримання та організація санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм у закладі постійно контролюється адміністрацією НРЦ.

Стан роботи з  безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, виробничої санітарії під час  освітнього  процесу також знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу.

Адміністрація НРЦ постійно вивчає якість здійснення освітнього процесу та корекційно-розвиткової роботи, контролює хід атестації педагогічних працівників, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.   У 2019-2020  навчальному році педагогічні працівники проходять  курси підвищення кваліфікації при Вінницькій академії неперервної освіти згідно плану- графіка проходження курсів. Вісім педагогічних працівників  пройшли чергову атестацію:  вчителям Кондратюку В.Я. та Ляшенко Н.В.  підтверджена вища кваліфікаційна  категорія та звання «вчитель-методист», вчителю Шаповал О.О. підтверджена вища кваліфікаційна категорія та звання «старший вчитель», вихователю Сук Н.В. підтверджена вища кваліфікаційна категорія та присвоєно звання «вихователь-методист», вчителю Тарабану Р.М та соціальному педагога Куліковсьій В.М. присвоєна вища кваліфікаційна категорія, вчителю Остапенко З.А. присвоєна І кваліфікаційна категорія, вихователю Вечірко В.В. присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Завдяки співпраці  з громадськими організаціями та міжнародними  благодійними  фондами вихованці НРЦ двічі на рік мають змогу відпочити та оздоровитись у Республіці Італія та США. Так, взимку  (грудень 2019 - січень 2020 року) в Республіці Італія оздоровлювались 5 вихованців закладу через громадську організацію «Спілка молоді Київщини» та  міжнародний благодійний фонд «Аріадна», а також  9 вихованців  відпочивали у Сполучених Штатах Америки через міжнародну  благодійну  Фундацію «Співчуття». З 27 грудня 2019 року по 24 січня 2020 року четверо вихованців НРЦ оздоровлювались в обласному дитячому психоневрологічному санаторії с. Заболотного,  Крижопільського району, Вінницької області.

   Цього року на оздоровлення виділено 350 тис. гривень і планується оздоровити 11 вихованців в Дитячому оздоровчому таборі «Аист»                с. Приморське, Кілійського р-ну, Одеської області.

ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

На 2019 рік  було виділено 15 142  482  грн..  Із них: на заробітну плату  та нарахування на оплату праці – 11 602  204 грн., на харчування – 1 119  100 грн., оплата енергоносіїв – 975  274 грн., медикаменти – 119 782 грн.. За  перші 5 місяців цього року використано 4 508 990 грн., що дало змогу повністю виплачувати заробітну плату працівникам закладу, повноцінно 5 раз на добу харчувати вихованців, забезпечити навчальний процес необхідними канцтоварами та шкільним обладнанням, стовідсоткове  постачання енергоносіїв (дрова та електроенергія).

Адміністрація закладу успішно працює з різними благодійними фондами.  Так з листопада 2019 по червень 2020 року заклад отримав благодійної допомоги на суму 57  655 гривень. За допомогою підприємців м. Немирова та м. Вінниці завершено капітальний ремонт корекційного відділення на суму 23 030  грн., а також придбані меблі: стінка дитяча на суму 3 795 гривень та столи, стільці дитячі на суму 9 030  грн., полове покриття для вихованців 1- го класу на суму  9 000 грн., біде на суму 700 грн., пральна машинка на суму  1 200 грн., посуд святковий на суму 10 900 грн..

На даний час Міжнародним Благодійним фондом «Іль де Франс –Україна» виділені кошти в сумі 20 000 грн. для капітального ремонту класної кімнати 1 класу.

Незважаючи на вік будівель, адміністрація закладу разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані. Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення  класні  кімнати, оснащити  школу новим сучасним обладнанням.  Кожного року виконуються капітальні та косметичні ремонти. У приміщеннях закладу розміщено 12 класних кімнат, комп’ютерний клас, кабінет логоритміки, ЛФК, 2 кабінети розвитку зв’язного мовлення, сенсорна кімната, які відповідають типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

 Адміністрацією НРЦ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Подвір'я завжди прибране, доглянуте. Клумби засіяні квітами, засаджені ділянки. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах,  періодичне вивезення сміття з території закладу.

 У 2019-2020  навчальному році як працівниками навчально-реабілітаційного центру, так і різними шефськими та благодійними  організаціями, виконаний великий об’єм робіт для покращенню умов проживання, навчання і виховання дітей та умов праці  педагогічного та обслуговуючого персоналу.

На даний час завершуються поточні ремонти  навчальних та спальних  корпусів. Упродовж 2019-2020 року виконаний капітальний ремонт: кабінету логоритміки, коридору  спального корпусу №1, ігрової кімнати 1-го класу, корекційного відділення, проводиться капітальний ремонт класної кімнати та побутово-ігрової кімнати майбутнього 1-го класу. Департаментом освіти і науки  виділено 47  570 грн. на меблі та шкільне обладнання для НУШ та на співіснування НУШ – 20 тис. 571 гривень, які будуть використані для укомплектування 1- го класу та доукомплектування початкових класів (замовлені меблі, парти та обладнання).

Упродовж року поступово проводилася заміна меблів: шафи та вішалки для одягу, стільці, тумбочки (на суму 32 760 грн.), також буде проведена заміна столів та стільців у їдальні (на суму 107 481 грн.) Закуплено побутову техніку (на суму 24 149 грн.): 5 пилососів, 1 холодильник, 1 бойлер. У пральній встановлено 2 пральних машинки. Закуплено посуд на суму 9 110 грн.

Розроблена документація по вровадженню системи ХАССР (відповідно до вимог зараз в усіх закладах освіти впроваджується система безпеки якості харчових продуктів). Забезпечено питний режим.

На території закладу планується  облаштування ігрового майданчику та зони відпочинку.

Що стосується карантинних заходів, також було закуплено та придбано все своєчасно (маски, антисептики, дезінфікуючі засоби,  електронні та безконтактні термометри, пульсоксиметри). Дітям-сиротам, які залишилися у закладі, було надано належний догляд, вони були  забезпечені усім необхідним. Дотримано санітарних вимог, були розроблені інструкції та покроковий план дій в умовах карантину, проводилась дезінфекція приміщень та території, медичні працівники постійно проводили скринінг температури. Я  дякую колективу за працю в умовах карантину.  Бажаю Всім, і працівникам, і нашим вихованцям, здоровя і ще раз здоровя. Бережіть себе!

 

Звичайно, матеріально-технічна база це дуже важливо, але не менш важливим є мікроклімат в колективі. Тому для мене є дуже важливим толерантне ставлення один до одного. Кожного з Вас я намагалась вислухати і допомогти у вирішенні наших спільних питань. Я Вам щиро дякую за співпрацю та підтримку!